Missie

Missie

 

Bakker Group wil de specialist zijn in het vervaardigen van technische veren en veerproducten uit uiteenlopende materialen van hitte bestendig tot zuur gevoelig. Bakker Group streeft er naar zijn positie in het binnen- en buitenland te vergroten. De toegevoegde waarde van de Bakker Group is simpel en duidelijk: 3 X beter. Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit.

Naast het leveren van producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen streeft Bakker Group er ook naar om dit te bewerkstelligen conform de daarvoor geldende milieuwetgeving. Dit geldt voor alle aspecten binnen de Bakker Group.

Personeel is de belangrijkste investering binnen de Bakker Group. Ons personeel moet veilig kunnen werken in een gezonde werkomgeving. Tevens is het van groot belang dat onze medewerkers zich verder kunnen ontplooien.

Bakker Group streeft ernaar om alle inspanningen van de directie en haar medewerkers te richten op duurzame en respectvolle relaties met klanten, partners, leveranciers en alle medewerkers onderling.