Privacy Policy

PRIVACY POLICY

 
Log Bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Bakker Springs beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Bakker Springs enkel de basis informatie opslaat in de log files.
Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Bakker Springs maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies
De Bakker Springs website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Bakker Springs verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid
Op de website van Bakker Springs zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.

Gebruik van bekomen informatie
Bakker Springs kan uw verkregen gegevens gebruiken om Bakker Springs nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Bakker Springs zal eerst duidelijk gevraagd worden of u deze informatie wilt
ontvangen en vervolgens duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links
De website van Bakker Springs bevat links naar andere sites. Bakker Springs oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Bakker Springs de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Bakker Springs heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen:
Bakker Springs behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.
info@bakkersprings.nl